ZŠ a MŠ Merhautova Brno
ZŠ a MŠ Brno,Merhautova 37

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Naše škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. V každém ročníku je jedna dyslektická třída, kde třídním učitelem je speciální pedagog. Všichni ostatní učitelé jsou proškoleni v této problematice.

Žáci dyslektických tříd jsou vzděláváni podle stejných vzdělávacích programů základní školy jako ostatní žáci. Výhodou je výuka v menším počtu žáků než v běžné třídě (I. stupeň 10-12 žáků, II. stupeň 12-14  žáků).

V rámci speciálně pedagogické péče se učitelé zaměřují na rozvoj zrakového, sluchového vnímání, časoprostorové orientace, rozvoj slovní zásoby, jemné motoriky a na podporu čtenářské techniky. V hodinách učitelé maximálně využívají činnostní učení, různých her (lota, pexesa, domina, karty) a manipulativní práce se speciálními pomůckami   (bzučák, měkké, tvrdé kostky, postřehovací slabiky).  V neposlední řadě nesmíme zapomenout na pracovní listy pro žáky, které si učitelé vytváří sami na základě individuálních potřeb žáků.

Pokud  má vaše dítě výukové problémy ve čtení, psaní, pravopise, počítání a běžné výukové metody selhávají, po konzultaci s třídním učitelem vašeho dítěte se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde ony problémy po odborném vyšetření získají většinou konkrétní rozměr v podobě diagnózy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.  V tomto případě vy a vaše dítě máte možnost zažádat vedení naší školy o vřazení do dyslektické třídy na základě zprávy z PPP a doporučení ke skupinové integraci, nebo o zařazení do běžné třídy na základě individuální integrace, které samozřejmě doporučuje odborný pracovník z PPP.

V případě individuální integrace je dítěti vypracován individuální vzdělávací plán, který zajišťuje i jednu hodinu týdně reedukace navíc. Na individuálním vzdělávacím plánu spolupracuje nejen škola, ale i rodiče, pracovníci PPP v neposlední řadě samotný žák.

Jak můžete svým dětem pomoci doma?

 • stanovit pevný, kontrolovaný režim dne, který obsahuje přípravu na vyučování  a dostatek času na pohybové uvolnění, čas na vykonávání některých domácích prací přiměřených jejich věku
 • příprava dítěte na vyučování by měla probíhat denně, pokud možno ve stejnou hodinu, v klidném prostředí, s přiměřeným dohledem a měla by být časově omezená
 • spolupracovat s třídním učitelem i s ostatními učiteli, kteří se podílejí na vzdělávání vašeho dítěte

Třídní učitelé dyslektických tříd:

 • II.D      Kateřina DOBŠÍKOVÁ
 • III.D     Marie ŠINDLEROVÁ
 • IV.D     Silvie MRÁČKOVÁ
 • V.D     Helena WEYROVÁ
 • VI.D     Markéta VOJTĚCHOVÁ
 • VII. D   Magdaléna DITTRICHOVÁ
 • VIII.D   Šárka SLIVOVÁ
 • IX.D    Zuzana HANZELKOVÁ

Naše škola spolupracuje s PPP Kohoutova 5, Brno

Tel.: 545 223 379-80 (Mgr. K. Filípková, Mgr. Z. Martinková).

ŠPP

Předpověď počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 20 °C 12 °C
neděle 26. 5. déšť 22/12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 18/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři a certifikáty