ZŠ a MŠ Merhautova Brno
ZŠ a MŠ Brno,Merhautova 37

MŠ Sýpka

Pracoviště mateřské školy Sýpka 26a

Zaměření školy

 • Hudební výchova – třída s aktivní výukou hudby. V průběhu školní docházky se děti postupně seznamují s různými hudebními styly a nástroji. Cílem projektu „Zpívající třída“ je systematizovat hudební vzdělávání, podporovat přístup k hudbě, měnit život dětí prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně-pohybových činností.
 • Otevřenost školy rodičovské veřejnosti – spolupráce s rodiči
 • Úzká spolupráce se základní školou – MŠ se nachází v těsné blízkosti budovy ZŠ (ukázkové hodiny v 1.třídách a přípravných třídách pro děti s OŠD, „Edukativně stimulační skupinky“ s učitelkami 1.tříd – podle možnosti učitelek a zájmu rodičů)

Cíle školy

 • Vytvořit prostředí, které bude pro děti zdrojem jejich úspěšnosti, vést každé dítě v souladu s jeho přirozeným vývojem
 • Rozvíjet děti samostatnou cestou přirozené výchovy, dávat prostor pro vlastní rozhodování, především vlastním prožitkem se děti dokáží nejvíc naučit
 • Vytvořit prostředí pro možnost všestranného a harmonického rozvoje dětské osobnosti po stránce duševní a tělesné
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev, podporovat fantazii a tvořivost, rozvíjet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme

Zajištění provozu a režim dne detašovaného pracoviště
MŠ Sýpka 26a

V době od 8.00 hod do 12.00 hod probíhá povinné předškolní vzdělávání.

Ranní blok
6.30 – 8.45 hod. (Zelená třída)
6.30 – 9.00 hod. (Modrá a Žlutá třída)

 • Scházení dětí (nejpozději do 8.30), ranní hry dle volby dětí, postupné zapojování do individuálních nebo skupinových činností dle IB, pracovní, výtvarné aktivity, pohybové činnosti, práce s předškoláky

8.45 – 9.00 hod. (Zelená třída)
9.00 – 9.15 hod. (Modrá a Žlutá třída)

 • Hygiena, příprava na svačinu, svačina, úklid po svačině

Dopolední blok
9.00 – 9.45 hod. (Zelená třída)
9.15 – 10.00 hod. (Modrá a Žlutá třída)

 • Komunitní kruh, přivítání se s dětmi, společné nebo individuální aktivity – hudební, pohybové, experimenty, rozhovory, činnosti dle tematických programů třídy, příprava na pobyt venku

9.45 – 11.45 hod. (Zelená třída)
10.00 – 12.00 hod. (Modrá a Žlutá třída)

 • Pobyt venku – na školní zahradě, vycházky po okolí, přenášení započatých činností z aktivit ve třídě do pobytu venku, pozorování

11.45 – 12.15 hod. (Zelená třída)
12.00 – 12.30 hod. (Modrá a Žlutá třída)

 • Hygiena, oběd, vydávání dětí po obědě

Klidový blok
12.15 – 14.30 hod. (Zelená třída)
12.30 – 14.30 hod. (Modrá a Žlutá třída)

 • Příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek dle individuální potřeby dětí, postupné vstávání, postupná svačina

Odpolední blok
14.30 – 17.00

 • Spontánní hry a činnosti dětí dle jejich volby, dokončení činností z dopoledního bloku, rozcházení dětí domů
 • V případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

16.00 – 17.00

 • Odchod dětí ze žluté a zelené třídy do modré třídy

Režim dne je orientační a organizaci dne je možno přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci, s přihlédnutím k intervalu mezi jídly, které nejsou delší jak tři hodiny.
Uváděné činnosti jsou ve všech třídách stejné. Liší se pouze časový harmonogram, který zajišťuje bezpečnost dětí a hygienické požadavky.
Z hlediska psychohygienického jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly, pobyt venku a dodržení individuální potřeby spánku

Režim dne (551.41 kB)

Mateřská škola

Předpověď počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 14 °C 9 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 12/7 °C
středa 17. 4. slabý déšť 11/3 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 6/0 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři a certifikáty