ZŠ a MŠ Merhautova Brno
ZŠ a MŠ Brno,Merhautova 37

Platby za ŠD

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37.

Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

Provozovatel stanoví příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 30% průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

VÝŠE  PŘÍSPĚVKU  na jedno dítě umístěné ve školní družině činí

150,- Kč měsíčně ve školním roce 2023/2024

Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda,plyn,elektřina), náklady na služby, náklady na opravy a údržbu, vybavení školského zařízení apod.

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do ŠD a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací.

Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem (složenkou) na účet školy (179130621/0100), kde musí být zabezpečeno oddělené sledování přijatých příspěvků.

Příspěvek je vybírán dvakrát ročně:
1. splátka září–prosinec

2. splátka leden–červen.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku (jestliže součet příjmů příslušníků domácnosti nedosahuje 1,3 násobku částky životního minima), je třeba předložit písemnou žádost ředitelce školy a tuto skutečnost doložit potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti. Provozovatel pak ve správním řízení stanoví příspěvek nižší nebo rozhodne o osvobození od tohoto příspěvku.

V případě, že nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.

Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.

Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2023

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy         

 

Školní družina

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 15 °C 10 °C
pátek 14. 6. déšť 25/10 °C
sobota 15. 6. polojasno 21/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 24/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři a certifikáty