ZŠ a MŠ Merhautova Brno
ZŠ a MŠ Brno,Merhautova 37

Uzavření třídy Sluníčka

Z důvodu výskytu COVID-19 se od 29.1. 2021 do odvolání uzavírá třída Sluníčka

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

Spisová značka: S-KHSJM 0093/2021 Datovou zprávou

Č.j: KHSJM 4533/2021/BM/HDM

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o.

Merhautova 932/37

613 00 BRNO

ID schránky:

Vyřizuje: Bc. Petra Kuxová, DiS.

Pracoviště: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Tel.: +420 778 706 499, 545 113 047 

e-mail: petra.kuxova@khsbrno.cz

V Brně dne 29. ledna 2021 

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 29. 1. 2021 do odvolání

podrobuji

právnickou osobu – Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o., se sídlem Merhautova 37, 613 00 Brno, IČ:49466623 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření třídy Sluníčka mateřské školy na adrese Merhautova 37, 613 00 Brno, jejichž činnost vykonává účastník řízení.

O d ů v o d n ě n í

Ke dni 28. 1. 2021 byla na KHS JmK nahlášena 1 osoba, u které bylo laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19, kdy se jedná o pedagoga pracující ve třídě Sluníčka mateřské školy účastníka řízení.

Z důvodu kontaktu s infekčním onemocněním byla všem vyhodnoceným dětem a jedné pedagožce účastníka řízení nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

S ohledem na výše uvedenou situaci, kdy došlo k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak u 30 % pedagogických pracovníků a dětí přistoupila KHS JmK v souladu s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07.09.2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH, k uzavření třídy Sluníčka mateřské školy účastníka řízení na adrese Merhautova 37, 613 00 Brno.

Protiepidemické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky. Pokračování č. j. KHSJM 4533/2021/BM/HDM

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36 Strana 2 (celkem 2)

Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto protiepidemické opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)

Bc. Petra Kuxová, DiS., v.r.

vedoucí oddělení

hygieny dětí a mladistvých

územního pracoviště Blansko a Vyškov

Rozdělovník:

1.Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o., Merhautova 37, Brno 613 00, IČ: 49466623, DS:

2. KHS JmK - spis

Datum vložení: 29. 1. 2021 12:28
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2021 12:30
Autor: Správce Webu

Mateřská škola

Předpověď počasí

Počasí dnes:

16. 5. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři a certifikáty