ZŠ a MŠ Merhautova Brno
ZŠ a MŠ Brno,Merhautova 37

Otevření třídy Koťátka

Od 1.2. 2021 bude opět otevřen provoz třídy Koťátka

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36 Strana 1 (celkem 2)

Spisová značka: S-KHSJM 0093/2021 Datovou zprávou

Č.j: KHSJM 4534/2021/BM/HDM

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o.

Merhautova 932/37

613 00 BRNO

Vyřizuje: Bc. Petra Kuxová, DiS.

Pracoviště: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Tel.: 545113047, 778 706 499 

e-mail: petra.kuxova@khsbrno.cz

V Brně dne 1. února 2021 

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne oznámení tohoto rozhodnutí

se ukončují

protiepidemická opatření v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla rozhodnutím ze dne 25. ledna 2021, pod č.j.: KHSJM 3829/2021/BM/HDM podrobena právnická osoba – Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o., se sídlem Merhautova 37, 613 00 Brno, IČ:49466623, dále také „účastník řízení“) a která spočívala v uzavření třídy Koťátka mateřské školy na adrese Merhautova 37, 613 00 Brno, jejichž činnost vykonává účastník řízení.

Dne 28. 1. 2021 byla KHS JmK doručena žádost účastníka řízení o ukončení protiepidemických opatření spočívajících v uzavření třídy Koťátka mateřské školy na adrese Merhautova 37, 613 00 Brno, která byla zaevidovaná pod č. j. KHSJM 49232021/BM/HDM.

V žádosti účastník řízení uvádí, že pominuly důvody nutné k uzavření škol a školských zařízení. Právnická osoba je schopná plně zabezpečit provoz mateřské školy.

Dle účastníka řízení počet osob, kterým byla nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., a osob, u nichž byla potvrzena nákaza onemocněním COVID-19, nepřesahuje více jak 30 % pedagogických pracovníků a dětí.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že došlo k pominutí důvodů vedoucích k uzavření či omezení provozu školy uvedených v Metodickém pokynu Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07. 09. 2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Pokračování č. j. KHSJM 4534/2021/BM/HDM

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36 Strana 2 (celkem 2)

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)

Bc. Petra Kuxová, DiS., v.r.

vedoucí oddělení

hygieny dětí a mladistvých

ÚP Blansko a Vyškov

Rozdělovník:

1. Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o., Merhautova 37, Brno 613 00, IČ: 49466623, DS

2. KHS JmK - spis

Datum vložení: 29. 1. 2021 9:38
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2021 9:46
Autor: Správce Webu

Mateřská škola

Předpověď počasí

Počasí dnes:

16. 5. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři a certifikáty