91 Projketový den "Stop předsudkům"
92 Beseda "Jak žili staří Řekové"
93 Velikonoční jarmark
94 V divadle
95 Karneval v přípravných ročnících
96 Nezapomeneme
97 Pořad o Brazílii
98 Na bruslích
99 Turnaj v házené
100 Žák naší školy pomohl

Strana 10 z 13