91 Slon v porcelánu
92 Futsalový turnaj
93 Brněnské osobnosti
94 Třeťáci na výstavišti
95 Den Země
96 Pracovní činnosti hrou
97 Den Země v Moravském krasu
98 Projketový den "Stop předsudkům"
99 Beseda "Jak žili staří Řekové"
100 Velikonoční jarmark

Strana 10 z 14