71 Cesta k informacím
72 Umělecké sympozium v Muzeu rómské kultury
73 Projektový den v září
74 Na výstavě hub
75 Ocenění našeho kolektivu
76 Výzdoba třídy 6.AV
77 Adaptační program - 6.AM
78 Zahájení školního roku 2017/2018

Strana 8 z 8