71 Pracovní činnosti hrou
72 Den Země v Moravském krasu
73 Projketový den "Stop předsudkům"
74 Beseda "Jak žili staří Řekové"
75 Velikonoční jarmark
76 V divadle
77 Karneval v přípravných ročnících
78 Nezapomeneme
79 Pořad o Brazílii
80 Na bruslích

Strana 8 z 11