61 Den Země v Moravském krasu
62 Projketový den "Stop předsudkům"
63 Beseda "Jak žili staří Řekové"
64 Velikonoční jarmark
65 V divadle
66 Karneval v přípravných ročnících
67 Nezapomeneme
68 Pořad o Brazílii
69 Na bruslích
70 Turnaj v házené

Strana 7 z 10