41 Den Země v Moravském krasu
42 Projketový den "Stop předsudkům"
43 Beseda "Jak žili staří Řekové"
44 Velikonoční jarmark
45 V divadle
46 Karneval v přípravných ročnících
47 Nezapomeneme
48 Pořad o Brazílii
49 Na bruslích
50 Turnaj v házené

Strana 5 z 8