121 Den Země
122 Pracovní činnosti hrou
123 Den Země v Moravském krasu
124 Projketový den "Stop předsudkům"
125 Beseda "Jak žili staří Řekové"
126 Velikonoční jarmark
127 V divadle
128 Karneval v přípravných ročnících
129 Nezapomeneme
130 Pořad o Brazílii

Strana 13 z 16