111 Těžká mladá léta
112 Slon v porcelánu
113 Futsalový turnaj
114 Brněnské osobnosti
115 Třeťáci na výstavišti
116 Den Země
117 Pracovní činnosti hrou
118 Den Země v Moravském krasu
119 Projketový den "Stop předsudkům"
120 Beseda "Jak žili staří Řekové"

Strana 12 z 16