11 Zápis do 1. tříd
12 Zápis do MŠ - Informace ÚMČ Brno - sever
13 Bezplatná strava ZŠ a MŠ 2019/2020
14 Informace k zápisu do MŠ 2019/2020
15 Přijímací řízení 2020 na SŠ
16 Prázdninový provoz v MŠ
17 Komunikační soubor

Strana 2 z 2