Bezplatná strava na školní rok 2018/2019

Stravování ve školce a škole zdarma

Krajský úřad Jihomoravského kraje nabízí pomoc rodičům, kteří v jednom z výše uvedených krajů pobírají již déle než 3 měsíce dávku v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je poskytována z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace realizuje tento projekt již třetím rokem. Škola tak získala pro děti následující finanční podporu:

2016/2017 – 1 239 603,- Kč – 235 dětí a žáků

2017/2018 – 1 996 943,- Kč – 195 dětí a žáků

2018/2019 – 1 670 303,- Kč – 143 děti a žáci