Detašované pracoviště mateřské školy Vranovská 17

Zaměření školy

  • multikulturní výchova
  • etická výchova
  • organizace předškolního vzdělávání podle alternativního programu ZAČÍT SPOLU
  • otevřenost školy rodičovské veřejnosti – úzká spolupráce s rodiči

Naše cíle

  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme
  • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
  • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
  • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
  • vyrovnávat vzdělávací šance tak, aby byl vytvořen předpoklad pro další vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb každého dítěte