Ranní blok

 6.30–7.30 (společně ve tř. Medvídci)

·        příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální a skupinově řízené činnosti dle integrovaných bloků

          tř. Medvídci                  tř. Vráňátka

 7.30–8.30                           7.30–9.00   

·        přesun dětí ze tř. Medvídků do své třídy

·        ranní setkání

·        pohybové aktivity (ranní cvičení)

·        spontánní hry a činnosti 

·        individuální a skupinově řízené činnosti dle integrovaných bloků                      

 8.30–8.45                             9.00–9.15

·        hygiena, příprava na svačinu                                                                            

 8.45–9.00                              9.15–9.30

·        svačina                                                                                   

Dopolední blok

9.00–9.30                               9.30–10.00

·         pokračování činností z ranního bloku

·         komunitní kruh

·         činnosti dle tématických programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti ve všech jeho oblastech

·         Příprava na pobyt venku

9.30–11.30                            10.00–12.00

·         pobyt venku

11.30–11.45                          12.00–12.15

·         příprava na oběd

11.45–12.15                           12.15–12.45

·         oběd

Klidový blok

12.30–14.15                            12.45–14.30

·         hygiena, čištění zubů, odpočinek, odpolední spánek dle potřeb dětí

·         relaxace a klidové činnosti starších dětí a dětí s menší potřebou spánku

 Odpolední blok

14.15–14.45                            14.30–15.00

·          tv chvilka, hygiena, příprava na svačinu

14.45–15.00                             15.00–15.15

·            svačina

15.00–15.30                             15.15–15.30

·         přesun dětí ze tř. Medvídci do tř. Vráňátek

·         dokončení činností z dopoledního bloku, individuální procvičování, opakování

·         spontánní hry a činnosti

15.30–16.30  (společně ve tř. Vráňátek)

·         spontánní hry a činnosti

·         individuální procvičování, opakování

·         rozchod domů

Režim dne je orientační a organizaci dne je možno přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci, s přihlédnutím k intervalu mezi jídly, které nejsou delší jak tři hodiny.

Uváděné činnosti jsou v obou třídách stejné. Liší se pouze časový harmonogram, který zajišťuje bezpečnost dětí a hygienické požadavky.