Od 3.1. 2018 z důvodu oprav budovy ZŠ Vranovská 17 je provoz přemístěn do prostor ZŠ nám. Republiky.

Zajištění provozu :  podrobný rozpis dne je stanoven a podrobně rozepsán v režimu dne.

celý den se pedagogové  plně věnují dětem a jejich vzdělávání

děti nacházejí potřebné zázemí, klid a soukromí

děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru

pedagogové plánují svou práci v týdenních přípravách – plánech, které se stávají třídním vzdělávacím programem, při plánování vycházejí z potřeb a zájmů dětí, plány mohou být kdykoliv dle aktuálního stavu či zájmu dětí změnit. Plánování pedagogů vždy respektuje individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí

Provoz mateřské školy: je v době od 6.30 hod do 16.30 hod. Rodiče přivádějí děti do 8.00 hod, po obědě je vyzvedávají od 12.15 hod do 12.45 hod, po odpočinku od 15.00 hod.

Povinné předškolní vzdělávání :  minimální rozvrh stanovený zákonem je 4 hodiny denně kromě školních prázdnin, v našem předškolním zařízení to je od 8. 00 do  12.00 hod. Děti mohou ovšem přicházet i  dříve a odcházet  později.

Režim dne MŠ