Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou...

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace realizuje tento projekt již třetím rokem. Škola tak získala pro děti následující finanční podporu:

2016/2017 – 1 239 603,- Kč – 235 dětí a žáků

2017/2018 – 1 996 943,- Kč – 195 dětí a žáků

2018/2019 – 1 670 303,- Kč – 143 děti a žáci

Do kategorií jsou strávníci zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. A prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb. A pozdějších předpisů O školním stravování. Strávník, který ve školním roce dovrší 7let, 11 let a 15let, je zařazen již od začátku školního roku do vyšší věkové kategorie.

Platba za školní stravování je stanovena dle věkových kategorií:

I. kategorie (3-6 let) 40,- Kč

II. kategorie (7-11 let) 45,- Kč

I. kategorie (7-11 let) 27,- Kč

II. kategorie(11-14 let) 29,- Kč

III.kategorie (15 let a více) 31,-Kč


Platba se provádí z prostředků OP PMP v Jihomoravském kraji. Vyúčtovává se měsíčně na základě faktury skutečně odebrané stravy. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se zákonným zástupcům finanční náhrada neposkytuje.

Při nedodržování řádné docházky pokud počet omluvených absencí rodiči přesáhne 10 procent

a neplnění odhlašování v době nepřítomnosti dítě bude z projektu vyloučeno.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Odhlášky obědů musí provádět zákonný zástupce dítěte vždy den předem od 7,00 hod. do 12,00 hod. na telefonním čísle 545 211 820 nebo emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Při odhlašování obědů je vždy nutné uvést třídu, jméno žáka a přesný datum odhlášení /od – do/. Po dobu nepřítomnosti nemá žák nárok na dotované jídlo. První den pro nahlášené, ale nepřítomné děti, si mohou rodiče stravu odnést ve vlastních jídlonosičích. Do sklenic se z bezpečnostních důvodů strava nevydává. .

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.15 hod. do 11.45 hod. nebo od 13.45 hod. do 14.00 a jsou určeny k přímé spotřebě.

Při nedodržování řádné docházky bude dítě z projektu vyloučeno.

V naší školní jídelně je v provozu systém výdeje obědů pomocí kreditních karet. Tuto kartu musíte dětem zakoupit v posled den před zahájením stravování – nejpozději první den stravování. Kreditní karta stojí 35,--Kč. Tato karta je platná do té doby, dokud ji žák nezničí nebo neztratí tedy celou školní docházku. Máme i bezkontaktní čip, který stojí 115,--Kč a je prakticky nezničitelný. Kartu nebo čip musí žák denně nosit. V případě ztráty karty si žák musí koupit kartu novou. Pokud strávník si zapomene kartu, vyzvedne si náhradní lísteček u pí.stravenkářky.

Jídelní lístek na celý měsíc najdete na našich internetových stránkách www.zsmerhautova.cz

Přejeme Vašim dětem, aby jim v naší jídelně chutnalo.

PaeDr. Jana Foltýnová Ph.D., ředitelka školy

V Brně dne 1. 9. 2018