MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Školní družina při ZŠ a MŠ Merhautova 37 má 6 oddělení.

Školní  družina má k dispozici 1 vybavenou hernu, 1 kabinet a čtyři třídy, kde dopoledne probíhá vyučování. V každé třídě je vytvořen hrací kout s kobercem.

Jednotlivá oddělení jsou vybavena pomůckami, stolními hrami, hračkami a sportovním náčiním. Všechna oddělení mají televizor a DVD přehrávače. V každé třídě je možné využívat interaktivní tabuli.

 

Každé oddělení má k dispozici radiomagnetofony, družinovou knihovničku a časopisy. ŠD má také digitální fotoaparát.

Od ledna 2007 máme vlastní keramickou pec a sklad na materiál pro ŠD.

Po domluvě je k dispozici tělocvična, cvičná kuchyně.

Pro pobyt venku využíváme sportovní hřiště, zahradu (s MŠ), kde je pískoviště a dřevěné prolézačky a na vycházky chodí žáci do blízkého parku.

Pravidelně organizujeme výlety do přírody, v zimě sáňkování a bobování.

Pedagogičtí pracovníci neustále hledají další možnosti zlepšování materiálních podmínek, zejména pro sportovní a výtvarné činnosti.