PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Pedagogické působení  zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelů, z nichž se každý specializuje na jinou odbornou aktivitu:

a)  tělovýchovná činnost

b)  keramika

c)  deskové hry

d)  rukodělná činnost

e)  dramatická a hudební činnost

f)  taneční kroužek

g)  stolní tenis

g)  malý kuchtík

 

Vedoucí vychovatelka

Eva Plivová - I. oddělení

 

Vychovatelky a vychovatelé

Michaela Čapková - II. oddělení

Dušan Bikár - III. oddělení

Bc. Dominika Balaštíková - IV. oddělení

Lenka Přílučíková - V. oddělení

Bc. Tatiana ŠARISKÁ - VI. oddělení

Odborné zaměření si budou dále prohlubovat (dle možností) v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Složení sboru vychovatelek a vychovatelů zajišťuje co nejpestřejší skladbu vedení zájmových činností, vychovatelky a vychovatelé se vzájemně doplňují ve svých specializacích i osobním zaměření.