PARTNERSTVÍ ŠKOLY 2017-2018

 

 • Školská rada, rodiče, zřizovatel
 • PdF MU Brno – Fakultní škola PdF MU Brno ( od května 2005)

Praxe a hospitace studentů : katedra HV, katedry pedagogiky, katedry sociální pedagogiky (praxe asistentů pedagoga)

 • Fakulta sociálních studií MU Brno
 • Vysoká škola zemědělská Brno (Praxe asistentů pedagoga )
 • Středisko služeb školám ( Praxe asistentů pedagoga )
 • Partnerská škola Heĺpa – Slovensko
 • Partnerská škola Šaĺa – Slovensko
 • PPP Hybešova 15, Brno
 • DROM, Bratislavská 41, Brno
 • IQ ROMA – servis
 • Sdružení Romů na Moravě
 • Česko-britská o.p.s.
 • Liga lidských práv
 • Asociace sportovních klubů (ASČK)
 • Volejbal Brno
 • Asociace AMAVET ČR – volnočasové aktivity
 • ZUŠ Dr. Z. Mrkose, Došlíkova 48, Brno
 • ÚMČ Brno-sever, MMB,  KÚ JmK
 • Policie ČR Brno-sever
 • Městská policie Brno – prevence kriminality mládeže
 • Spolupráce se SOŠ MaP s.r.o. Brno
 • Spolupráce se SŠ, ISŠ a SOU