Pedagogické rady

31. 8. 2018        organizační příprava školního roku

13. 11. 2018      čtvrtletní

22. 1. 2019        pololetní

16. 4. 2019        tříčtvrtletní

20. 6. 2019        závěrečná

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny

3. 9. 2018 – pro rodiče žáků 1. ročníků

 

13. 11. 2018

 

8. 1. 2019

 

16. 4. 2019

 

4. 6. 2019

 

 

Organizace školního roku

 

Zahájení:                       3. 9. 2018

Podzimní prázdniny:    29. 10–30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:      22. 12. 2018–2. 1. 2019

Pololetní prázdniny:     1. 2. 2019

Jarní prázdniny:            11. 2–17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: 18.4–19. 4. 2019

Hlavní prázdniny:           1. 7.–31. 8. 2019

 

Zápis do 1. třídy

viz. Informace pro rodiče