Vedoucí pracovišť:

Budova Vranovská - Lenka Mořická

Budova Merhautova - Lucie Havlínová

Budova Sýpka - Bc. Kateřina Tichá

Budova Vranovská 17
(Medvídci, Vráňátka) 604 233 822, 545 577 686

Budova Merhautova 37
(Sluníčka) 731 610 260
(Koťátka) 733 604 498

Budova Sýpka 26a
(Modrá) 543 426 431, 739 030 226
(Žlutá) 543 426 432, 739 030 226
(Zelená) 543 426 433, 739 011 966

Třída žlutá - Bc. Kateřina Tichá
Mgr. Nikol Švancarová
Třída zelená - Jana Štěpánková
Mgr. Alena Procházková

Důležité odkazy:

Informace ÚMČ Brno - sever k zápisu do MŠ ve školním roce 2020/2021

Provoz mateřských škol MČ Brno-Sever v období letních prázdnin

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

Letní prázdninový provoz - harmonogram

Žádost o přijetí dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin