3.A - Branně bezpečnostní den

Začátkem školního roku jsme se zúčastnili Branně bezpečnostního dne, který se konal na Kraví hoře. Nejprve se nám představila jízdní policie ČR, dále jsme zhlédli ukázky práce psovodů MP a poté jsme si vyzkoušeli různé branně bezpečnostní aktivity v rámci připravených stanovišť. Akce se nám moc líbila a těšíme se na další!

Lenka Mikulášková

Tereza Kvitová

Fotografie