Zakončení školního roku 2019/2020

Další školní rok za námi. A že tento stál opravdu zato. Díky koronavirové krizi se zapíše do mysli nejen všem žákům, pedagogickým pracovníkům, ale také rodičům a vůbec všem občanům České republiky. Přestože se druhé pololetí odvíjelo zcela novým směrem, my na ZŠ a MŠ Merhautova jsme se shodli, že určité stereotypy a tradice by se jednoduše dodržovat měly. Díky rozvolnění nutných opatření jsme se tak 30. 6. mohli všichni sejít na školním hřišti, na kterém se předávalo vysvědčení. Žáci se tedy alespoň naposledy před prázdninami mohli vidět nejen se svými spolužáky, ale také s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Předávání vysvědčení na druhém stupni předcházelo slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků. Jako každý rok i oni dostali ručně vyrobené medaile od paní učitelky Jitky Hrazdilové. Poté se podepsali na naši „stěnu slávy“, následně dostali svá poslední vysvědčení a rozloučili se s učiteli i spolužáky. Celý tento ceremoniál se neodehrál bez upřímných slov, úsměvů a spousty slz. Loučíme se tak s našimi skvělými žáky a přejeme jim do života spoustu úspěchů a šťastných chvil.

Všem přejeme krásné prožití prázdnin a v září se budeme těšit na viděnou!

Mgr. Nikola Hozová