I v době uzavření školy je ve škole stále rušno...

Milí návštěvníci našich stránek,

jistě se zájmem pozorujete čilý ruch kolem budovy naší školy. A kdybyste měli možnost na okamžik nahlédnout dovnitř, to by vás teprve čekalo překvapení. Paní učitelky předávají výukové materiály žákům a rodičům u vstupních dveří, obstarávají potvrzení, kopírují práce, kontrolují "domácí úkoly", od pondělí 11.5. některé vyučují žáky 9. tříd a samozřejmě musí během dne stihnout i distanční výuku. Na II. stupni balí pomůcky z kabinetů i tříd a chystají na stěhování, které proběhne už za pár dnů. Paní uklízečky se činí, aby vše bylo vydezinfikováno. Z II. stupně na budově Merhautova zbyla jen kostra. Kousek od nás, jen pár kroků za opravenou cestou, už vyhlížíme budovu na Vranovské. Krásně opravenou a moderně vybavenou. Tu vám ale uvnitř neukážeme. Přijďte se podívat! My všichni se na vás těšíme. Vždyť opatření proti koronaviru jistě brzy pomine.

asistenti pedagoga Miroslava Svobodová a Jiří Simonides

Fotogalerie