Zápis do MŠ

 

 

1. fáze -  vydávání přihlášek

Od 1.4. do 30.4. 2020 ( prostřednictvím internetu z domova ), pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout sami, můžete si vyzvednout v MŠ Vranovská 17 ve dnech 21.+ 22.4. 2020 v době od 8.00 do 15.00 hod. Pokud vám tento termín nevyhovuje lze po telefonické domluvě  604 233 822 i jinak. Přihlášky platí pro MŠ Merhautova, MŠ Sýpka a MŠ Vranovská.

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

2. fáze - sběr přihlášek

4. - 5. 5 2020 od 8.00 do 16.00 hod na pracovišti MŠ Vranovská 17.

Sběr přihlášek bude pro všechna pracoviště (MŠ Merhautova, MŠ Sýpka a MŠ Vranovská). Při odevzdání přihlášky je třeba nahlásit, na které z našich pracovišť chcete dítě zapsat.

Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, nájemní smlouvu (pokud je jiná adresa dítěte a zákonného zástupce)

Přijímací řízení: od 11. 5. 2020

Více informací o mateřské škole na www.zsmerhautova.cz