Informace k platbě úplaty za školné – MŠ

Informace k platbě úplaty za školné – MŠ

  • Na základě mimořádného nařízení Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl přerušen provoz MŠ ve městě Brně se zákonní zástupci osvobozují od platby úplaty za školné MŠ
  • Osvobození od platby školného se vztahuje na období od 17. 3. 2020 do doby znovuotevření mateřské školy.
  • Za kalendářní měsíc, ve kterém bude mateřská škola opět otevřena, bude školné vypočteno poměrně za příslušný počet dnů.
  • Žádáme o pozastavení vašich trvalých příkazů.
  • Po ukončení krizového opatření bude vrácena poměrná část školného za měsíc březen a za další měsíce tohoto opatření.