Zápis do MŠ - Informace ÚMČ Brno - sever

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Další změna v kolonce vydávání žádostí pod písmenem C:

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.

Kontakty:

Mgr. Dagmara Hanáková:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel 542 17 2181

Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Poznámka:

Úřední hodiny Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 jsou omezeny na základě Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, Usnesení č. 126/2020 Sb. s účinností od 23. 3. 2020.