Informace pro rodiče - Koronavirus

Vážení rodiče,

na základě současné zdravotní situace Vám sděluji, že postupujeme dle pokynů:

• Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

• Krajské hygienické stanice,

• Odboru školství Magistrátu města Brna.

Děti byly pedagogy poučeny o důsledném dodržování hygienických návyků. Jejich dodržování pravidelně kontrolují.

Žádáme rodiče a žáky pobývající v inkriminovaných místech „červené zóny“, aby informovali třídní učitele a respektovali pokyny vlády o 14 denní domácí karanténě. Třídní učitelé by v takových případech byli s vámi kvůli vzdělávání v kontaktu přes telefon, popř. emailem.

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy