2.A v knihovně

Začátkem března se třída 2. A vydala do KJM v Černých Polích. Tam nás čekal výukový program "Ten dělá to a ten tohle". Paní knihovnice měla připravené poutavé povídání o povoláních, doplněné tematickými knihami a kvízem. Děti si tak rozšířily znalosti, se kterými jsme se nedávno seznámili v prvouce. Velice je také bavilo zamýšlení se nad jejich budoucím povoláním. Čas v knihovně jsme si moc užili. Těšíme se na další návštěvu!

Mgr. Lenka Mikulášková, třídní učitelka 2. A