Beseda na téma: O životě bez zraku

V rámci výuky občanské výchovy jsme ve čtvrtek 27. 2. pro naše žáky sedmých ročníků uspořádaly přednášku o tom, jak žijí lidé se zrakovým hendikepem. Navštívila nás paní Petra Bezáková a společně s ní i její vodící pes Marvel a jeho cvičitel. Kromě spousty nových poznatků a informací měli žáci v průběhu celé besedy prostor pro své dotazy. Díky tomuto setkání měli možnost dozvědět se, co obnáší spolupráce nevidomého člověka s vodícím psem, jaká jsou pozitiva této pomoci, ale samozřejmě také mnohá úskalí. Atmosféra se nesla v přátelském duchu a ohlasy žáků byly více než pozitivní. Doufáme, že se můžeme těšit na další besedy v podobném duchu i pro žáky ostatních ročníků.

Mgr. Nikola Hozová

Fotogalerie