Vzpomínkové setkání k uctění památky obětí holocaustu

Již po sedmnácté se naše škola ZŠ a MŠ Merhautova stala hrdým organizátorem tradiční pietní akce k příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Společně s pamětníky, zástupci z MMB, MČ Brno sever a Židovské obce Brno jsme se sešli v prostorách naší školy, abychom si připomněli okamžiky naší ne až tak dávné historie.

Celá akce započala úvodním slovem paní ředitelky Jany Foltýnové a tradičním zapálením svící menory. To vše probíhalo za přítomnosti paní Eriky Bezdíčkové, přímé účastnice holocaustu. Za účasti všech hostů se pak společně položila kytice k pamětní desce, jež je věnovaná památce židovských občanů. V průběhu celého aktu se střídali se svými výstupy hosté ze všech již zmiňovaných spolků a organizací.

Napříč celým dopolednem jsme mohli být svědky nejen spousty životních příběhů a lidských svědectví, ale také hlubokého zamyšlení nad tím, co je v lidském životě opravdu důležité a čeho bychom si měli vážit. Co znamenají slova jako lidskost, důstojnost a pokora. O nezapomenutelnou atmosféru se postarali studenti z brněnské konzervatoře a pedagogové z JAMU Brno, kteří naplnili prostory líbeznými melodiemi od velikánů, jako byli J. S. Bach či W. A. Mozart.

Závěrem mi dovolte poděkovat hostům i zúčastněným, všem školám, které přispěly s nápaditými výstavními panely, ale hlavně těm, kteří si ve svém srdci našli chvíli proto, aby společně zavzpomínali na všechny ty, kteří už tu s námi být nemohou.

Mgr. Nikola Hozová

Fotogalerie