Vztahy mezi třídami

V pátek 1. 11. se uskutečnil projektový den, zaměřený na klima tříd a na vztahy mezi žáky napříč 1. a 2. stupněm. V praxi to znamenalo, že každá třída 1.stupně dostala k sobě přidělenou třídu 2. stupně. Společně se pak žáci  měli zamýšlet nad tím, proč chodí rádi do školy, proč chodí zrovna do této školy a proč se jim tady líbí. Takto pracovali 2 hodiny, pak už se každá třída věnovala svému programu, ať už to byl rej halloweenských masek, nebo zjišťování klimatu třídy, pomocí různých pracovních listů. Každopádně tento se vyvedl a žákům se moc líbil, o čemž svědčí i vydařené plakáty, které zdobí jednotlivé třídy i chodby školy.

Mgr. Zuzana Hanzelková, Mgr. Šárka Slivová,
metodičky prevence

Fotogalerie