2.AB na Červeném kopci

Začátkem října jsme navštívili NPP Červený kopec. Toto chráněné území se nachází v blízkosti bývalé Kohnovy cihelny, nedaleko ulice Jihlavská. Je obklopeno zahrádkami, zčásti opuštěným těžebním prostorem. Podloží je tvořeno vyvřelinami, ty jsou však překryty mocnou vrstvou sedimentů. Na povrchu převažují porosty náletových dřevin, keře a z pohledu živočišné říše je lokalita významná především výskytem teplomilných druhů hmyzu a měkkýšů. Z Červeného kopce vedly naše kroky do Kamenné kolonie, kde jsme si prohlédli malebné domečky, které vznikly jako ubytování pro chudé dělníky z Kohnovy cihelny a do kterých se  v 70. letech 20. století začali stěhovat umělci. Potom jsme se vydali lesem přes vyhlídku, ze které se nám naskytl krásný výhled na panorama města Brna. Podél řeky Svratky jsme došli až k Anthroposu. Celé dopoledne jsme si moc užili a těšíme se na další výpravu.

Mgr. Hana Cybulská, Mgr. Lenka Mikulášková

Fotogalerie