Přírodovědný klokan 2019

I v letošním školním roce se vybraní žáci  9.tříd zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžícím byl zadán test, který obsahoval 24 úloh z přírodovědných oborů  – matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu.

Žáci řešili úlohy s různým počtem bodů a také různé obtížnosti. V letošním ročníku se do soutěže zapojilo 14 žáků.  Všichni žáci se stali úspěšnými řešiteli a obdrželi osvědčení o účasti v soutěži.

Všem řešitelům děkujeme za účast a těšíme se opět na další ročník.

Mgr. Jitka Hrazdilová, Mgr. Martina Karpíšková