Zahájení školního roku 2019/2020

Všichni víme, že po týdnu přichází víkend, po Silvestru začíná nový rok, po jaře následuje léto. Stejně tak nelze opomenout, že i po prázdninách musí zákonitě nastat nový školní rok. Jinak tomu nebylo ani 2. září 2019, kdy s osmou ranní hodinou zaplnily budovy ZŠ a MŠ Merhautova opět davy nejmenších žáčků i větších studentů.

Ve škole na ně nečekal jen usměvavý pedagogický sbor, ale především přivítání od naší paní ředitelky Jany Foltýnové, která jako vždy začala nový školní rok vlídnými slovy a povzbuzujícím poselstvím do následujícího roku.

Společně s místostarostkou městské části Brno-sever Miriam Kolářovou zavítaly do prvních tříd, aby přivítaly ve škole nové prvňáčky, kteří na položenou větu: „Kdo se těšil do školy?“ souhlasně odpověděli, že samozřejmě všichni. Místostarostka žáky dále obdarovala drobnými a velmi užitečnými dárečky v podobě reflexních vest a popřála jim mnoho úspěchů v této důležité etapě.

Na závěr bychom rádi za všechny pedagogy vyslovili drobné přání, aby všichni studenti byli stejně namotivováni jako i ti nejmenší.

Inspirativní a úspěšný školní rok 2019/2020 přeje všem studentům i pedagogům

Mgr. Nikola Hozová

Fotogalerie