Projektový den „ŠIKANA A KYBERŠIKANA"

Dne 6. 9. proběhl celoškolní  projektový den „Šikana a Kyberšikana". Děti v MŠ, nultých ročnících a první třídě se hravou formou a přiměřeně věku dozvěděli základní pojmy z této oblasti. Nakonec si  namalovali Agresíka a Uplakánka. Ve  vyšších ročnících prvního  stupně a na druhém stupni žáci vyplňovali pracovní listy,  kde se setkali s pojmy agresor, oběť, šikana, či škádlení. Rovněž se dozvěděli více o pravidlech a zásadách chování v internetovém světě, pracovali s pojmy netiketa či kyberšikana. Mnozí pak na tato témata vyrobily krásné plakáty, kterými vyzdobili své třídy.

Mgr. Šárka Slivová,  Mgr. Zuzana Hanzelková, metodikové prevence

Fotogalerie