Konec školního roku 2018/2019

Ohlédnutí se za uplynulým školním rokem v člověku vždy vzbuzuje pocity dojetí a trochu toho sentimentu. Nastává čas, kdy se společně loučíme nejen s devátými ročníky, ale také s některými kolegy. Připomínáme si společné strasti i úspěchy, školní výlety a akce. Zhodnocujeme naši celoroční píli a práci, poučujeme se z vlastních chybiček a stále hledáme možnosti, jak se posouvat vpřed.

Finále školního roku je důležitým mezníkem v životě našich studentů především devátých ročníků. Ti společně zavzpomínali a řekli svá závěrečná slova ve čtvrtek 27. 6. 2019. Tento den se pro ně stal definitivně jedním z posledních dnů strávených na ZŠ Merhautova. V této chvíli se jim otevírá nová cesta poznání, na niž je zajisté čeká plno zážitků a dobrodružství.

Základní škola má být pro žáky jakýmsi stavebním kamenem či pilířem. Domnívám se, že jsme všichni udělali více než maximum pro to, aby byl ten budoucí život pro naše absolventy více než příznivým, aby měli tzv. na čem stavět. Do budoucna jim ze srdce přejeme za školu Merhautovu spoustu osobních i profesních úspěchů.

Všem kolegům i žákům přejeme krásné léto s chvílemi zábavy i odpočinku.

Mgr. Nikola Hozová