I.AV a II.AV v ZOO

V pondělí 17. června  se vypravili žáci I.AV a II.AV se svými třídními p. učitelkami a asistentkami do ZOO. Čekala tam na nás příjemná paní lektorka se zajímavým programem o ptácích. Povídali jsme si o největších a nejmenších ptácích světa, ale  i o těch, které známe z naší přírody, zopakovali jsme si podle obrázků ptáky stěhovavé a stálé, společnými silami jsme vyplňovali křížovku, mohli jsme si sáhnout na peří pštrosa, papouška a páva. Dokonce jsme si osahali pštrosí vejce, ale nechtěli jsme ani uvěřit, že není umělé. Také jsme si sahali na vycpanou opici a kůže různých šelem. Po svačině jsme se vydali za živými zvířaty. Pozorovali jsme je a povídali si o nich. Když jsme si chtěli udělat portrét s medvědem, nechtěl se s námi nechat vyfotografovat. U některých zvířat jsme si všimli informačních cedulí o jejich adopci. Lidé pomáhají zájmem a penězi  svým oblíbeným zvířatům. Jediné živé zvíře, které jsme si mohli pohladit, byl krásný pes jedné paní návštěvnice. Do ZOO se přijdeme rádi o prázdninách podívat se svými rodiči.

Mgr. Romana Lazárková

Fotogalerie