Výlet 6.BM - Dolní Kounice

Žáci 6.BM se v pondělí 20. května 2019 vydali na školní výlet do Dolních Kounic. Ráno v Brně vytrvale pršelo, ale když jsme končili rohlídku synagogy v Kounicích, lít přestalo. Už v deset hodin jsme měli další komentovanou prohlídku kláštera Rosa Coeli. Paní průvodkyně poutavě vyprávěla nejen o pohnuté historii kláštera, ale i o zámku, městě i poutním kostele sv. Antonína. Dál naše trasa vedla kolem zámku a na židovský hřbitov. Odtud jsme sešli opět na náměstí, přešli most přes řeku Jihlavu a po poutní cestě jsme vystoupali ke kostelíku sv. Antonína, kde se nám otevřel široký pohled na městečko. Vlevo jsme viděli klášter, nad ním se pyšnil zámek a v dáli se rýsovala Pálava. Dohlédli jsme až do Rakouska. Počasí se umoudřilo. Nepršelo, jen dost foukalo. Vrátili jsme se do města, kde jsme se odměnili kofolou. A potom už nás čekala cesta zpátky do Moravských Bránic na vlak. V duchu správných výletníků jsme ji absolvovali pěšky. Z výletu si žáci odnesli plno dojmů z nového poznání.

Mgr. Marcela Chvátalová

Fotogalerie