Bezplatná strava ZŠ a MŠ 2019/2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje nabízí pomoc rodičům, kteří v jednom z výše uvedených krajů pobírají již dávku v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.  Podpora je poskytována z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Podpora se vztahuje na školní rok 2019/2020.

  • dítě je ve věku 3-15 let
  • dítě mělo ke dni 30. 4. 2019 nárok na příspěvek na živobytí po dobu delší 3 měsíců (patřilo do Vašeho okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí)
  • školka/škola, kterou dítě navštěvuje je zapojena do programu

 

Pokud dítě již bylo do programu zařazeno nebo bude nově žádat (nastupující do MŠ, nultých ročníků a prvních tříd) ve školním roce 2019/2020 musíte znovu požádat na Úřadu práce ČR - odbor hmotné nouze co nejdříve od 2. 5. 2019 do 28. 6. 2019

 

Podmínky pro udržení podpory

  • každá absence musí být řádně omluvena
  • počet absencí dítěte za školní rok nesmí přesáhnout 10 procent docházky ( neplatí v případě omluvené absence lékařem)
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat v jídelně školky či školy

 

Při nedodržení těchto podmínek nebude podpora v následujícím školním roce poskytnuta!