Vycházka Pekárna 4.BCM

Na vycházku ke Dni Země jsme zamířili na okraj Moravského krasu. Sledovali jsme žlutou a modrou turistickou značku. Prošli jsme kolem potoka, který se v krasových údolích ztrácí a zase objevuje na povrchu, prohlédli jsme si jeskyni Pekárna, kde před dávnými roky žili pravěcí lovci. Viděli jsme živého netopýra, který spal zavěšený pod stropem jeskyně a mnoho druhů rostlin, které právě kvetly.  Kolem pastviny, kde se pásli koně jsme došli do Ochozi u Brna. Někteří z nás dostali na cestu krokoměry, takže jsme zjistili, kolik kroků jsme na vycházce ušli a v matematice s těmito údaji budeme dále počítat slovní úlohy.

Fotogalerie