1.AM v Muzeu romské kultury

Koncem února jsme se třídou 1. AM navštívili Muzeum romské kultury. Měli jsme tak možnost zhlédnout mimořádně zajímavou výstavu  - Andrej Pešta: Mire sveti/Světy Andreje Pešty. Výstava zahrnovala především fotografie tohoto umělce. Andrej Pešta však nebyl jen fotografem, ale rád vdechoval věcem nový život a stále něco tvořil. Na výstavě jsme tak mohli spatřit mnoho zajímavých výtvorů z jeho dílny. Slečna lektorka si pro nás připravila i výtvarnou dílničku, a tak jsme měli příležitost vyrobit si originální knihu. Zažili jsme zábavné dopoledne, ze kterého jsme si odnesli nejen příjemné zážitky, ale i vlastnoručně vyrobenou knihu.

Mgr. Lenka Mikulášková 
třídní učitelka 1.AM

Fotogalerie