Hudební výchova v 2.AV

Každé pondělí máme s p. učitelkou Z. Růžičkovou hodinu hudební výchovy, kde se učíme české a moravské lidové i umělé písničky, poznáváme hudební nástroje a vždy se dovíme něco nového z teorie hudby. Některé hodiny jsou rovněž věnované poslechu ukázek z vážné hudby a životopisům našich hudebních velikánů.

Hudební výchova minulý týden ale byla jiná. P. učitelka s p. asistentkou nás nechali, abychom si hodinu HV utvořili podle sebe a ukázali ostatním spolužákům něco z naší romské kultury. Připravili jsme si tedy ukázky písniček jako „Despacito“, „Jav,jav,palate“ či „Mariana“. Postupně jsme se u tabule prostřídali a zapěli si z plných plic. I když někteří z nás nejsou velcí zpěváci, byli jsme odměněni potleskem.

Z. Růžičková a M. Svobodová