Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu

Dvacátý sedmý leden byl v roce 2005 prohlášen Valným shromážděním OSN za den, kdy si připomínáme holocaust a uctíváme památku těch, kteří při něm přišli o život. Proč právě 27. leden? Toto datum nebylo vybráno náhodou, ale především proto, že se stalo dnem, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v jihozápadním Polsku – Osvětim.

S tímto dnem bychom si všichni měli připomínat, jak pomíjivý lidský život je a jak důležité je pečovat o něj. Nejen však o život člověka samotného, ale i o mezilidské vztahy, které by měly být vždy na prvním místě před sobeckým uvažováním jednotlivce. Sounáležitost a solidarita by měly jít ruku v ruce s přátelstvím, láskou a vzájemným dialogem.

Tyto lidské hodnoty jsme si chtěli připomenout i my na ZŠ a MŠ Merhautova, proto došlo k uspořádání tradiční vzpomínkové akce nejen s těmi, kteří tyto hrůzy druhé světové války přežili. Přitom budova naší školy sehrála v těchto mrazivých dnech obrovskou roli. Sloužila coby shromaždiště židovského obyvatelstva a místo, odtud pak byli tito lidé převážení noční tramvají přímo do transportů.

Pietní setkání se uskutečnilo 24. ledna v dopoledních hodinách. Pozvání k této tradiční akci přijali jak zástupci Magistrátu města Brna Jaroslav Suchý, tak i Městské části Brno – sever Miriam Kolářová, Hana Svobodová či David Aleš.  Mezi další významné hosty patřili i vedoucí pobočky Brno, Židovského muzea Praha paní Barbora Dočkalová, členové Židovské Obce Brno a samozřejmě nesměli chybět ti, kterých se holocaust dotýkal nejvíce – pamětníci Pavel Fried, Bedřiška Felixová či Margita Lázoková. Pozvání na vzpomínkovou akci přijali také zástupci spřátelených a partnerských škol nejen z České, ale i ze Slovenské republiky.

Program pietní akce byl mnohotvárný, zúčastnění hosté v prvé řadě uctili památku položením slavnostního věnce k pamětní desce na budově školy. Následně se střídalo mluvené slovo s vyprávěním pamětníků i kulturním vystoupením v podání studentů a učitelů Konzervatoře Brno či JAMU Brno. Na závěr vystoupili žáci z partnerské ZŠ Ludovíta Štúra ze Šaly a celou akci zakončila svým poděkováním paní ředitelka Jana Foltýnová.

Děkujeme všem, kteří přispěli svou rukou či myšlenkou ke zrealizování této již tradiční akce a rovněž těm, kteří si přišli poslechnout příběhy a osudy pamětníků. Věřím, že 27. leden se stane nejen pro nás, ale i pro další generace významným mementem, na které bychom neměli zapomínat.

Mgr. Nikola Brožová 
učitelka na ZŠ a MŠ Merhautova

Fotogalerie