Bezpečně na internetu

Žáci 8.CM a 6.AV jsou v letošním školním roce zapojeni do interaktivního cyklu na téma Kyberšikana – „Bezpečně na internetu“, který zajišťuje Preventivně informační oddělení Městské policie Brno, Bauerova 7.

Žákům jsou předloženy teoretické i praktické informace týkající se fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT.

Celý program je provázen PowerPointovou a audiovizuální prezentací za účasti strážníka Městské policie Brno, Mgr. P. Čoupka.