PROJEKTOVÝ DEN „ ŠIKANA A KYBERŠIKANA "

Dne 7.9. se  uskutečnil  celoškolní projektový den „Šikana a kyberšikana."

Děti v MŠ, nultých ročnících a první třídě hravou formou a přiměřeně věku pracovaly s pojmy agresík či uplákánek.. Dále se naučily se říkanku o počítači a pomocí obrázků se dozvěděly to základní  o práci s ním.

Ve  vyšších ročnících prvního  stupně a na druhém stupni žáci vyplňovali pracovní listy,  kde si vysvětlili   pojmy  jako oběť, agresor, násilí, kyberšikana, a kybergrooming, či úskalí nových ICT technologií.  Rovněž se dozvěděli něco o pravidlech a zásadách chování v internetovém světě. Některé třídy  shlédli  i výuková videa. Všichni  pak na tato témata vyrobily krásné plakáty, kterými vyzdobili své třídy.

Z. Hanzelková, , Š. Slivová, MP


Šikana a kyberšikana