Pracoviště mateřské školy Sýpka 26a

Zaměření školy

  • Hudební výchova – třída s aktivní výukou hudby. V průběhu školní docházky se děti postupně seznamují s různými hudebními styly a nástroji. Cílem projektu „Zpívající třída“ je systematizovat hudební vzdělávání, podporovat přístup k hudbě, měnit život dětí prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně-pohybových činností.
  • Otevřenost školy rodičovské veřejnosti – spolupráce s rodiči
  • Úzká spolupráce se základní školou – MŠ se nachází v těsné blízkosti budovy ZŠ (ukázkové hodiny v 1.třídách a přípravných třídách pro děti s OŠD, „Edukativně stimulační skupinky“ s učitelkami 1.tříd – podle možnosti učitelek a zájmu rodičů)

Cíle školy

  • Vytvořit prostředí, které bude pro děti zdrojem jejich úspěšnosti, vést každé dítě v souladu s jeho přirozeným vývojem
  • Rozvíjet děti samostatnou cestou přirozené výchovy, dávat prostor pro vlastní rozhodování, především vlastním prožitkem se děti dokáží nejvíc naučit
  • Vytvořit prostředí pro možnost všestranného a harmonického rozvoje dětské osobnosti po stránce duševní a tělesné
  • Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev, podporovat fantazii a tvořivost, rozvíjet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme