Těžká mladá léta

Žáci třídy 9. AM se v úterý 29. května účastnili v Knihovně J. Mahena na náměstí SNP programu Těžká mladá léta.

V úvodní části měli za úkol shrnout vše, co si představí pod těžkými mladými léty. Problémů opravdu nebylo málo. Samozřejmě jsme se zmínili o různých závislostech (na  alkoholu, kouření, automatech a tolik diskutovaných drogách). Mnozí mladí lidé také bývají svědky neustálých hádek rodičů a později i rozvodů.

Některé děti jsou šikanovány ve škole, ale bohužel i doma. Dívky bývají nespokojené se svou postavou, chtějí se podobat svým vzorům a to často končí anorexií. Paní knihovnice nás postupně seznamovala s knihami, které o těchto problémech píší. Autory knih většinou nebyli známí spisovatelé, ale lidé, kteří si prošli utrpením (modelky, narkomani, sportovci, gambleři). Zpestřením velmi zajímavého programu byly čtené ukázky z několika knih.

Zdeňka Rajská, vyuč. Čj