Pracovní činnosti hrou

 

V pondělí 16. 4. jsme s žáky 7. ročníků byli v rámci projektu Pracovní činnosti hrou na ISŠ Purkyňova, Brno. Zde byl pro naše žáky připraven program, který byl zaměřen na elektrotechniku. Žáci postupně plnili 12 zadaných úkolů a po jejich vyřešení zapojovali podle schématu složitý elektrický obvod.

Tento projekt je dlouhodobý a my už se těšíme na další setkání.

Rostislav Maršálek, uč. Pč