Přihlášky do MŠ pro školní rok 2018/19

Ve dnech 15. – 16. 4. 2019 v době od 8.00.- 15.00 hod si rodiče mohou vyzvednout přihlášku do MŠ na sekretariátu školy budova Merhautova 37. Rodiče si mohou rovněž přihlášku vytisknou z domova v termínu od 1. 4. – 1. 5. 2019.

Přihlášky se odevzdávají na sekretariátu školy, budova Merhautova 37 ve dnech 2. – 3. 5. 2019 !!!

Přijímací řízení bude probíhat od 9. 5. 2019 na volná místa do dvou tříd MŠ Merhautova, MŠ Vranovská a MŠ Sýpka.

Omlouváme se všem rodičům za nepřesné informace ohledně zahájení provozu MŠ SÝPKA 26a. Nejasnosti byly způsobeny posunutím ukončení stavby a havárií, která se stala v prosinci 2018. V současné době zřizovatel MČ Brno – sever uvažuje o zahájení provozu jedné třídy od dubna 2019 pro zájemce, kteří se doposud zaregistrovali na sekretariátu ZŠ. Další dvě třídy budou otevřeny na základě řádného elektronického zápisu do MŠ ( viz. výše). Podrobnější informace budou poskytnuty na schůzce s vedením ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 a místostarostkou Mgr. Miriam Kolářovou, která se bude konat dne 21.2. 2019 ve 14.00 v budově Merhautova 37, ve třídě 4.BM.